Flipperen is een methode die veelvuldig door inbrekers gebruikt wordt. Bij deze methode wordt de dagschoot van een slot weggedrukt met een hard stuk plastic, zoals een bankpasje of een stuk van een frisdrankfles. De dagschoot is het deel van het slot dat met behulp van een deurkruk, draaiknop of sleutel bewogen kan worden. Flipperen wordt voornamelijk toegepast bij oude voor- of achterdeuren die niet op slot worden gedraaid bij het verlaten van het pand. Flipperen kan voorkomen worden door ervoor te zorgen dat de deur op het nachtslot zit. Een nachtslot kan namelijk niet teruggedrukt worden. Ook een anti-inbraakstrip helpt tegen flipperen.

Waar kan Slotenmaker Aan Huis u helpen?